Operativní pronájem výpočetní techniky
 

alt

Pronajímanou sestavu počítače a periferií navrhnou specialisté firmy HAPPYcomp podle Vašich potřeb jako optimální. Sestava bude dopravena na určené místo a nainstalována. Pronájem vždy zahrnuje: individuální přístup k řešení potřeb zákazníka, konzultace k využití sestavy, instruktáž obsluhy, instalace softwaru, bezplatný servis a opravy poruch po celou dobu pronájmu. Riziko zastarání pronajaté techniky nese pronajímatel. Zákazník může nájemní smlouvu kdykoliv vypovědět, příp. dohodnout modernizaci, rozšíření nebo i výměnu sestavy. Pronajatou techniku může zákazník kdykoliv odkoupit, po určité době za symbolickou zůstatkovou cenu. Operativní pronájem výpočetní techniky firmy HAPPYcomp umožní okamžitý přístup ke špičkové technice s odborným servisem i tomu, kdo potřebuje tuto techniku jen přechodně nebo kdo nemá okamžitě k dispozici dostatek finančních prostředků na nákup, příp. i tomu, kdo si před rozhodnutím o nákupu chce vyhlédnutou techniku důkladně vyzkoušet ve své činnosti.
 
HAPPYcomp s.r.o., Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, tel.: 602 205 446, e-mail: info@happycomp.cz